Geschillenregeling

Mocht er onverhoopt een geschil ontstaan tussen jouw als cliënt en mij als therapeut waar we samen niet uitkomen, dan is het goed te weten dat ik ben aangesloten bij de SCAG ( Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen).

Sinds 2016 is er een nieuwe wet (Wkkgz) in werking getreden om cliënten te ondersteunen bij eventuele klachten en geschillen. Therapeuten zijn sindsdien ook verplicht zich aan te sluiten bij een organisatie die de belangen van de cliënt in zo’n geval behartigd.

In mijn geval is dat de SCAG. Voor meer informatie zie de website: https://www.scag.nl/ of https://www.vnrt.nl/clienten/klachtenregeling/