Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Er kunnen door mij persoons- en medische gegevens over jou worden verwerkt doordat je gebruik maakt van mijn diensten, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan mij verstrekt.

Ik kan de volgende gegevens verwerken:
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– IP-adres
– medische gegevens

Waarom kan ik die nodig hebben.
Ik verwerk de persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om vraagt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan ik de persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw overeengekomen behandelplan.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
Ik bewaar de persoons- en medische gegevens en ben wettelijk verplicht dossiers 20 jaar te bewaren.

Delen met anderen
Ik verstrek jouw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van de computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op deze website. Deze informatie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@mariketelintelo.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de privacy verklaring of de beveiliging van de door mij verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op.